CZESŁAW BUSZ| WYWIADYBIOGRAM

Urodził się w 1932 roku we Lwowie, syn lwowskiego listonosza. Od 1946 roku mieszka w Rzeszowie, pracował jako technolog w Zakładach Lotniczych.

Lwów przedwojenny 

 

Współżycie różnych narodowości

 1939-1941: I okupacja sowiecka

Okupacja niemiecka

 Ekspatriacja

 

Powroty po latach