DANUTA MOSKAL | WYWIADYBIOGRAM

Danuta Moskal (z domu Sieklucka), urodzona w 1929 roku w Starym Siole koło Lwowa, córka pracownika kolei i gospodyni domowej. W 1943 opuściła Lwów. Mieszka w Krakowie, pracowała w księgowości.

Lwów przedwojenny

I okupacja sowieckaOkupacja niemiecka