HELENA DUNICZ-NIWIŃSKA | WYWIADYBIOGRAM

Urodzona w 1915 roku w Wiedniu, córka urzędnika Izby Skarbowej i gospodyni domowej, w 1916 roku rodzina wróciła do Lwowa.

Lwów przedwojenny

 

Lwowskie szkoły i uczelnie

 Najdroższe miejsca we Lwowie

 

 

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919

 

Okupacja niemiecka

 I okupacja sowiecka 1939-1941

 

Współżycie różnych narodowości