OJCIEC HIERONIM WARACHIM | WYWIADYBIOGRAM

Urodził się w 1916 roku we Lwowie, święcenia kapłańskie otrzymał 3 września 1939 roku w Krakowie. Kapucyn, członek AK. Od 1944 roku do śmierci mieszkał w Sędziszowie Małopolskim. Ojciec Warachim zmarł kilka dni po udzieleniu tego wywiadu w czerwcu 2011 roku.

Lwów przedwojenny 

 

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919

 

Współżycie różnych narodowości

 1939 - 1941: I okupacja sowiecka

Okupacja niemiecka

 

Holokaust

 1944: druga okupacja sowiecka

Powroty po latach