JAN (HANS) BISANZ | WYWIADYBIOGRAM

Urodził się w 1929 roku we Lwowie, przy ulicy Zielonej uczęszczał do szkoły ewangelickiej. Syn bankowca i nauczycielki, w 1940 roku wyjechał z rodziną do Krakowa, od 1944 roku mieszka w Wiedniu. Pracował jako historyk sztuki w Muzeum miasta Wiednia, na początku lat 90-ch ubiegłego wieku był jednym z organizatorów wystawy na temat Lwowa austro-węgierskiego. Poza kamerą Jan Bisanz powiedział o sobie: „Jestem galicyjskim Szwabem".

I wojna światowa

Wojna polsko ukraińska1939-1941: I okupacja sowiecka

Okupacja niemiecka

Powroty po latachWspółżycie różnych narodowości