JANINA HESCHELES (ALTMAN) | WYWIADYBIOGRAM

Janina Altman, z domu Hescheles, ur. w 1931 roku we Lwowie, córka Henryka Heschelesa, redaktora naczelnego żydowskiego dziennika „Chwila”. Przeżyła Holokaust m.in. dzięki Rady Pomocy Żydom „Żegota”, opublikowała w Polsce książkę wspomnieniową „Oczyma 12-letniej dziewczynki”. Po wojnie wyjechała do Izraela, została doktorem nauk chemicznych. W 2011 roku jej książka ukazała się w języku ukraińskim, a autorka zaczęła regularnie odwiedzać Lwów.

Współżycie różnych narodowości

 

1939-1941: I okupacja sowiecka

 

Holokaust-lwowskie getto

 

Okupacja niemiecka