JANINA SZUST | WYWIADYBIOGRAM

Janina Szust, ur. w 1927 roku we Lwowie, całe życie spędziła w jednej z kamienic przy obecnej ulicy Fedorowa (Blacharska). Córka budowlańca i gospodyni domowej, pracowała jako księgowa.

Lwów przedwojenny

  Tłumaczenie

Lwowskie szkoły i uczelnie

  TłumaczenieWojna polsko-ukraińska 1918-19

  Tłumaczenie

1939-1941: I okupacja sowiecka

  Tłumaczenie

Holokaust

  TłumaczeniePo roku 1944

  Tłumaczenie