JERZY KOWALCZUK | WYWIADYBIOGRAM

Urodzony w 1926 roku w Kulikowie koło Lwowa w rodzinie prawnika i nauczycielki. Wnuk profesora Politechniki Lwowskiej, szkołę powszechną ukończył w Żółkwi, mieszkał we Lwowie w latach 1938-1946. Profesor geofizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Współżycie różnych narodowości

 Lwowskie szkoły i uczelnie 

 

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919

1939-1941: I okupacja sowiecka

 

Holokaust

 1941-1944: okupacja niemiecka