Autorzy projektu

01

Żanna Słoniowska: dziennikarka.

02

Piotr Woźniak: operator kamery, reżyser montażu, autor strony www.

03

Stanisław Barycz: operator kamery, nagrania we Lwowie.

Lwów oczami świadków

Projekt „Lwów przedwojenny oczami świadków historii” powstał w ramach programu „Patriotyzm jutra” Muzeum Historii Polski. Celem projektu było udokumentowanie wspomnień ludzi, którzy osobiście pamiętają przedwojenny Lwów i jego okolice, a mówiąc bardziej obrazowo – utworzenie żywego, mówiącego podręcznika historii.

Osoby, których wypowiedzi nagraliśmy, uczestniczyły osobiście bądź były świadkami wydarzeń, o których czytamy w książkach czy oglądamy w filmach. Szczerze i bezpośrednio mówią o rozśpiewanym „jedynym takim mieście”, o symbiozie różnych narodowości, wychowaniu przedwojennym, odgłosach wojny polsko-ukraińskiej 1918--1919, o panoszeniu się w mieście obcych wojsk i o Holokauście, a także o trudnych wyborach życiowych, które wszystkim lwowianom przyniósł 1944 rok.

Można posłuchać o emocjach, które towarzyszyły każdemu, kto opuszczał Lwów na zawsze, a także o ich powrotach po latach do miasta dzieciństwa. Ci, którzy nie wyjechali, mówią o tym, jak miasto zmieniało się w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Piętnastu uczestników projektu łączy tylko Lwów, poza tym pochodzą z rodzin o różnym wykształceniu, pozycji społecznej, poglądach religijnych czy politycznych oraz narodowości. Szczególnie ważny wydaje się fakt, że w projekcie uczestniczyli tak Polacy, jak i Ukraińcy, ponieważ to poszerza perspektywę historyczną, umożliwia nowe interpretacje wydarzeń, pomaga pozbyć się stereotypów, a nieraz naprawdę zaskakuje.

Nagrania odbywały się w maju i czerwcu 2011 roku we Lwowie, Rzeszowie, Sędziszowie Małopolskim, Krakowie, Gliwicach oraz we Wrocławiu. Najstarszy uczestnik projektu, 96-letni kapucyn ojciec Hieronim Warachim, zmarł kilka dni po udzieleniu wywiadu.

Od sierpnia 2013 trwa drugi etap pracy nad Projektem, który finansuje Fundacja profesora Wacława Szybalskiego (Gdańsk). Między innymi już nagrane są rozmowy z Bohdanem Nadragą (Lwów), Janiną Hescheles (Hajfa), Leszkiem Allerhandem (Zakopane). Osoby, które pamiętają przedwojenny Lwów i chcą podzielić się wspomnieniami prosimy o pisanie pod adres lwowprzedwojenny@gmail.com

Довоєнний Львів очима свідків

Живий підручник історії

Проект усної історії «Довоєнний Львів» започатковано в рамах програми «Патріотизм завтрашнього дня» (Patriotyzm jutra) Музеєм історії Польщі. Метою проекту було створення Інтернет-ресурсу, який містив би відеоінтерв»ю з людьми, котрі пам»ятають довоєнне місто та його околиці. Невигадані спогади конкретних людей утворили щось на зразок живого підручника історії, голос якого можна реально почути.

Нинішні та колишні львів»яни, які взяли участь у проекті, особисто брали участь у подіях, які ми знаємо лише з книжок і документальних фільмів. Вони безпосередньо та щиро розповідають про «єдине таке місто у світі», не завжди вдалий симбіоз представників різних національностей, відгомін польсько-української війни 1919 року, радянську і німецьку окупації, Голокост, а також важкі життєві дилеми, які постали перед ними після 1944 року.

Учасників проекту об»єднує лише Львів. Вони мають різну освіту і суспільну позицію, релігійні і політичні погляди, а також національне походження.

Надзвичайно важливим є факт, що на сторінках «Підручника» ми знайомимось із досвідом як українських, так і польських мешканців міста (найближчим часом до них долучаться також єврейські і вірменські). Це поширює історичну перспективу, допомагає позбутись стереотипів, а часом насправді дивує.

Перший етап зйомок відбувся в 2011 році у Львові, Жешові, Сендзішові Малопольському, Вроцлаві і Ґлівіцах. Найстаршим учасником був 96-річний отець-капуцин Гієронім Варахім.

З серпня 2013 триває другий етап роботи над проектом, який фінансує Фундація Вацлава Шибальського (Ґданьськ). Серез інших, уже відзнято інтерв»ю з Богданом Надрагою (Львів), Яніною Гешелес (Хайфа), Лєшком Аллєргандом (Закопане). Тих, хто пам»ятає довоєнний Львів і хоче поділитись спогадами просимо писати на адресу: lwowprzedwojenny@gmail.com

Zapraszamy do Lwowa! W ramach Forum Wydawców Instytut Książki i Żanna Słoniowska zaprezentują projekt Lwów przedwojenny. Spotkanie odbędzie się 13 września 2013 roku w antycafe „CoMMuna” przy placu Halickim 1 (1 piętro) o godz. 13.00.

Запрошуємо до Львова! В рамах Форума видавців Інститут Книжки і Жанна Слоньовська запрезентують проект «Довоєнний Львів». Зустріч відбудеться 13 вересня 2013 року в антикафе „CoMMuna”, площа Галицька 1 (2 поверх) о 13.00 годині.