MARIA DUŻA | WYWIADYBIOGRAM

Urodziła się w 1925 r. pod Lwowem, córka budowlańca i gospodyni domowej. Za przynależność do OUN spędziła 7 lat w łagrach Workuty. Księgowa.

Lwów przedwojenny

 

Lwowskie szkoły i uczelnie

 1939-1941: I okupacja sowiecka

 

 

I wojna światowa

 

Okupacja niemiecka

 Holokaust

 

Współżycie różnych narodowości

 

Po roku 1944