OŁEKSANDR KICERA | WYWIADYBIOGRAM

Urodził się w 1931 roku w Łucku, matka pochodzi z rodziny Wazgirdów herbu Odrowąż, ojciec oficer Ukraińskiej Halickiej Armii, walczył z bolszewikami. W międzywojniu rodzice byli organizatorami ruchu spółdzielczego na terenach obecnej Ukrainy Zachodniej. Od 1933 we Lwowie. Profesor w katedrze otolaryngologii Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, tłumacz, autor powieści historycznych.

Lwów przedwojenny

  Tłumaczenie

Lwowskie szkoły i uczelnie

  TłumaczenieWojna polsko-ukraińska 1918-19

  Tłumaczenie

1939-1941: I okupacja sowiecka

  Tłumaczenie

Holokaust

  TłumaczeniePo roku 1944

  Tłumaczenie

Współżycie różnych narodowości

  Tłumaczenie

Okupacja niemiecka

  Tłumaczenie