PETRO FRANKO | WYWIADYBIOGRAM

Urodził się w 1934 roku we Lwowie, syn robotnika i gospodyni domowej, krewny poety Iwana Franki. Aresztowany w 1949 roku za działalność w młodzieżówce OUN, 5 lat spędził w łagrach Mordowii. Później pracował w fabryce nabiału. Prezes Lwowskiego Obwodowego Towarzystwa Więźniów politycznych i represowanych.

Lwów przedwojenny

  Tłumaczenie

1939-1941: I okupacja sowiecka

  TłumaczenieOkupacja niemiecka

  Tłumaczenie

Holokaust

  Tłumaczenie

Po roku 1944

  TłumaczenieWspółżycie różnych narodowości

  Tłumaczenie