RYSZARD LERCH | WYWIADYBIOGRAM

Urodził się w 1936 roku we Lwowie, syn kolejarza. Od 1944 roku w Polsce w jej powojennych granicach, był marynarzem.

Lwów przedwojenny

 

1939-1941 I okupacja sowiecka

 

Okupacja niemiecka