WACŁAW SZYBALSKI | WYWIADYBIOGRAM

Urodził się w 1921 roku we Lwowie w rodzinie szlacheckiej herbu Prus I. Podczas II wojny światowej studiował chemię na Politechnice Lwowskiej. Pracował także jako karmiciel wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami profesora Rudolfa Weigla. Zaraz po wojnie zorganizował Katedrę Środków Spożywczych Politechniki Gdańskiej, tam też otrzymał tytuł doktora nauk chemicznych. Wyemigrował do USA, w latach 1960-2003 był profesorem onkologii na Uniwersytecie Wisconsin w Madison. Wybitny polski biotechnolog i genetyk

Lwów przedwojenny 

 

Współżycie różnych narodowości

Wojna polsko-ukraińska

 1939-1941 I okupacja sowiecka

 

Powroty po latach